نازنین دخترکِ درونم(3)

توضیح: در پست هایی با عنوان "نازنین دخترکِ درونم"سعی میکنم به کودک درونم آزادی بیشتری بدم...واضح است که توجه ، دیدن و شنیدن و از همه مهمتر بیان "حس جذب شده" کودک درون بسیار کار مشکلی هست چون همواره تضاد و ترس از  "والد" یا "مفهوم آموخته شده زندگی" اون رو تحت تاثیر قرار میده ...

این روشی هست که "بالغ " یا "مفهوم اندیشیده زندگی "پیش پای من گذاشته تا بتونه به بهبود درک من از زندگی منجر بشه...نمیدونم تا چه حد میتونم در این مورد موفق بشم و نمیدونم آنچه که مینویسم میتونه برای دیگران قابل درک باشه یا نه...اما بی شک دوست دارم خوانده و احیانا تجربه حس مشابه توسط خواننده بیان بشه

/ 3 نظر / 6 بازدید
سکوت

طفلکی کودکای درونمون فکر میکنم همیشه خیلی بهشون ظلم شده همیشه تو چارچوب باید ها و نباید های نادرستی قرار گرفتن که بیشتر زاییده جبر جغرافیایی ما هست تا حالا جسارت اینو نداشتم که از کودک درونم چیزی بنویسم کودکی که در درونم هیچ وقت وقت کودکی نداشته ای کاش یه یونیسف هم برای این کودکان درون ما بود بنویس عزیز دلم کودک درون ما هم کلی ذوق میکنه از شنیدن حرف های خودش از زبان دنیای کاشی های آبی [دست]

پــانـــدول

تو همینجور ادامه بده مام یه چیزایی دستگیرمون میشه [چشمک] مهم این نیست که ماها الزاما چیزی درک کنیم مهم اینه که کودک درونت از انزوایی که توش رونده شده بود بیرون بیاد و شکوفا بشه