امروز,روزٍٍٍٍ عهد من است...

 

زندگی کلاس درس نیست...قرار نیست به هیچ دو دوتایی و هیچ چهارتایی ... قرار نیست به نگاه و فکر و سنجش و قضاوت ...

قرار نیست به حل هیچ معادله ای بگذرد و به کشف یا پذیرش هیچ قاعده و قانونی ... و بدتر ... به شکایت های روشن فکرانه و به توصیه های این چنین مآبانه!

عهد می کنم به چیزی جز رضایت خاطرم نیندیشم...

حیلت رها کن...

/ 6 نظر / 27 بازدید
سکوت

سلام اول این که دنیای زیبایی دارن دیوونه ها [چشمک] دوم این که خاطر مبارک انقدر خوب تربیت شده که اگر هم به رضایتش بیندیشی باز هم ضرر نمیکنی[نیشخند] امیدوارم خودتو بیش از این ها جدی بگیری دنیای کاشی های آبی[قلب]

محمد

به حرف های دلسوزانه شان گوش کن، اینگونه که می گویی معادله ای حل نخواهد شد، رضایت را خودت بدست بیاور اُستاد.

یونیک

بسا کسا من اگر بفهمم کدوم نعلتی دل تو رو خون کرده [پلک]

درياي شرقي

ولي زندگي معلم خوبيه از اون معلما كه درس نميده ولي درس پس ميگيره ...بايد مواظب باشيم خيلي گلم[چشمک][گل]