تاوانِ یک اتفاق

گاهی باید اتفاق بیفته تا بفهمی زندگی و یا هر چیزی که دنبالشی هیچ ارزشی نداره...شاید تا وقتی که هر چیزی دور از دسترست هست می خوای کشفش کنی در واقع انگار هر چیزی رو بزرگتر از آنچه که واقعا هست تصور میکنی.

نمیدونم اینکه بفهمی هیچ چیز با ارزشی وجود نداره خوبه یا بد...؟!

/ 6 نظر / 4 بازدید
سکوت

شاید بیشتر وقتا همین طوره هر چیزی که به دست آوردنش سخت تره در نظر ارزشمند تر میاد و یا بالعکس و شاید اشتباه از دید ماست نه اینکه چیز با ارزشی نیست اما نه به اندازه خودت و ارامشت شاد و سلامت باشی نازنین[گل]

محمد

با این حالت، گاه به نیستی می رسی و گاه تمام هستی را در اختیار می گیری

سوسن

این احساس به طور مقطعی خوبه، برای به دست آوردن آرامش ...

نعیمه

ولی من مخالفم و معتقدم که خیلی چیزها تو زندگی با ارزش هستن مثل دوستی ها و روابط شیرین انسانی

رهگذر

نه خوب نه بد ! اما واقعیت