امروز,روزٍٍٍٍ عهد من است...
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: روز نوشت

 

زندگی کلاس درس نیست...قرار نیست به هیچ دو دوتایی و هیچ چهارتایی ... قرار نیست به نگاه و فکر و سنجش و قضاوت ...

قرار نیست به حل هیچ معادله ای بگذرد و به کشف یا پذیرش هیچ قاعده و قانونی ... و بدتر ... به شکایت های روشن فکرانه و به توصیه های این چنین مآبانه!

عهد می کنم به چیزی جز رضایت خاطرم نیندیشم...

حیلت رها کن...